Disclaimer

DISCLAIMER

Informatie over de service provider

Eigendom van de website: De website www.carihuelaplaza.com is eigendom van Rihu One Torremolinos, SL, ingeschreven in het Handelsregister van Málaga, in volumen 4.955, folio 222, blad MA-111.693, 1e inschrijving, en met BTW nummer B93164358, die de hoedanigheid van serviceprovider heeft conform het bepaalde in de Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli inzake Maatschappelijke Diensten voor Informatie en Elektronische Handel.

Correspondentie van de gebruikers met de serviceprovider: adres en e-mail: Rihu One Torremolinos, SL, gezeteld te Malaga, calle Panaderos, 18, 2º Dcha., C.P. 29005.

De gebruikers van de website www.carihuelaplaza.com kunnen hun correspondentie aan het voornoemde adres richten of aan het volgende e-mailadres: info@carihuelaplaza.com.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Algemene Voorwaarden: De serviceprovider en de gebruikers van de website www.carihuelaplaza.com zullen de website overeenkomstig de van kracht zijnde Spaanse wetgeving, de hier vermelde voorwaarden  en de voorwaarden die op bijzondere wijze gesteld kunnen worden voor de levering van specifieke raadplegingsdiensten gebruiken. Het gebruik van de website zal altijd aan het principe van het “te goeder trouw handelen” ondergeschikt zijn.  

Het navigeren op de website geeft u de hoedanigheid van gebruiker en houdt in dat u de onderhavige voorwaarden kent en aanvaardt. Indien de gebruiker het niet met deze voorwaarden eens is moet hij de website verlaten.  

De geldigheid van deze voorwaarden is beperkt tot alle connecties die de gebruiker met de website maakt. In de tijden tussen de connecties kunnen de onderhavige gebruikersvoorwaarden wijzigingen ondergaan. Hier moet de gebruiker rekening mee houden en deze disclaimer, iedere keer dat hij de website bezoekt, aandachtig lezen.

Prijs en belastingen: Alle prijzen die op de website vermeld staan zijn inclusief BTW.

Eigendom van de content van de website: De volledige content die op de website ondergebracht is zoals teksten, grafieken, logotypen, iconen van knoppen, beelden, audioclips, digitale downloadingen en verzamelingen van gegevens zijn eigendom van Rihu One Torremolinos, SL of van zijn contentproviders.

Contentverantwoordelijke

Rihu One Torremolinos, SL is niet verantwoordelijk voor de legaliteit van andere websites van derden waar men via deze website toegang tot kan hebben.

Rihu One Torremolinos, SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan de website toe te brengen, met als doel de informatie actueel te houden, door middel van het toevoegen, wijzigen, corrigeren of verwijderen van gepubliceerde content of het design van het portaal.

Rihu One Torremolinos, SL zal niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat derden maken van de informatie die op de website gepubliceerd is, noch voor de schade of de financiële verliezen die op directe of indirecte wijze veroorzaakt zijn of die financiële of materiële schade aan kunnen richten of schade aan gegevens, veroorzaakt door het gebruik van deze informatie.   

Verantwoordelijkheid voor de links naar contents

De links waar vanaf onze website naar verwezen wordt, worden door derden beheerd en de serviceprovider heeft geen enkele inmenging in de opmaak van de content op deze sites.

Hoewel vooraf gecontroleerd wordt of de links in de teksten van de website naar legale informatie in overeenkomst met het thema van de website leidt, kunnen wij niet op ieder moment garanderen dat de teksten van de sites waar deze links toegang tot geven altijd dezelfde informatie bevat die ze bij aanvang hadden.

Dientengevolge, kan de serviceprovider niet verantwoordelijk gehouden worden voor de informatie waar de links die op de website vermeld worden naar leiden.

Wij verzoeken u ons te informeren omtrent alle fouten die u in onze links tegenkomt via de email: info@carihuelaplaza.com.