Algemene Voorwaarden

Algemene contractuele voorwaarden van de appartementen Carihuela Plaza

 1. Eigendom van de toeristische appartementen Carihuela Plaza. De toeristische appartementen Carihuela Plaza zijn eigendom van Rihu One Torremolinos, SL, met BTW nummer B93164358, vennootschap ingeschreven in het Toeristenregister van Andalusië onder code CTC-2018148863 en in het Handelsregister van Malaga, in volumen 4.955, folio 222, blad MA-111.693, 1e inschrijving, met adres voor betekeningen Malaga, calle Panaderos, 18, 2º Dcha., C.P. 29005.
 2. De correspondentie tussen de gebruikers en Rihu One Torremolinos, S.L.. De aanvragen die de gebruikers van de toeristische appartementen Carihuela Plaza  aan Rihu One Torremolinos S.L. doen, zullen schriftelijk gedaan moeten worden en bij voorkeur naar de e-mail info@carihuelaplaza.com gestuurd moeten worden. Telefonische aanvragen worden niet behandeld. Onder geen beding zullen er reserveringen of annuleringen telefonisch gedaan kunnen worden.
 3. Annulering van reserveringen. U kunt uw reservering zonder enige kosten tot 10 dagen voor uw aankomst annuleren. Annuleert u binnen tien dagen vóór aankomst, dan zal u de volle prijs moeten betalen.
 4. Maximaal aantal gasten. Het maximaal aantal gasten van de verschillende typen appartementen van Carihuela Plaza, is het aantal dat in de beschrijving van ieder appartement apart vermeld wordt.  
 5. Minimale verblijfsduur. De minimale verblijfsduur zal in de maanden van november tot en met april 2 nachten zijn en in de maanden van mei tot en met oktober 3 nachten.  
 6. In- en uitchecken. De entree in het appartement (inchecken) zal tussen 16.00 en 21.00 uur op de dag van aankomst plaats moeten vinden. De gebruikers van het appartement zullen het vóór 12.00 uur op de dag van vertrek moeten verlaten (uitchecken).

 

De cliënt moet binnen een redelijke termijn van tevoren aan Rihu One Torremolinos, SL, de aankomsttijd melden. Deze melding moet bij voorkeur plaatsvinden via het veld commentaar van het reserveringsformulier van de website www.carihuelaplaza.com.   

Wilt u later uitchecken (late check out), dan zal dat afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en met Rihu One Torremolinos, S.L. overeengekomen moeten worden, waarbij de gasten het desbetreffende supplement zullen moeten betalen. In het geval het uitchecken uit het appartement later gebeurt dan de vastgestelde tijd, dan zullen de gasten een boete moeten betalen van 100% van de overnachtingsprijs, zonder dat de gasten het recht zullen hebben in het appartement te overnachten.

Het verblijf zal duren voor de tijd die overeengekomen is, onafhankelijk van de tijd die de gasten daadwerkelijk in het appartement verbleven zijn.  

Bij vertrek, zullen de sleutels van het appartement bij het appartement ingeleverd moeten worden.

 1. Prijs. De prijs, inclusief BTW, is per nacht en is de prijs die bij de beschrijving van ieder appartement apart vermeld wordt. Rihu One Torremolinos, SL zal de gasten van de toeristische appartementen op het moment van betaling een betalingsbewijs geven.

In de prijs zit inbegrepen: permanente aanwezigheid van koud en warm water aangepast aan het aantal mensen dat in het appartement mag verblijven, elektriciteit en, indien nodig, de brandstof die nodig is voor het functioneren van de installaties in het appartement, het ophalen van huisvuil binnen het complex, het behoud en onderhoud van de installaties en de meubels van het appartement, de schoonmaak van het appartement, en het wisselen van de handdoeken en het beddengoed. De reiniging van het appartement, van het beddengoed en de handdoeken en van het meubilair zal gedurende het verblijf voor rekening van Rihu One Torremolinos, SL zijn en zal drie nachten per verblijf plaatshebben.

De extra kosten die tijdens het verblijf in het appartement gemaakt worden zullen aan het einde van het verblijf betaald moeten worden.

 1. Garantie en borg. DE GEBRUIKER zal bij het ondertekenen van dit contract de gegevens van een creditcard verschaffen, die op zijn naam staat en die gedurende de volledige tijd dat hij in het appartement verblijft geldig is, met als doel de betaling te garanderen van de bedragen die hij aan Rihu One Torremolinos, SL schuldig mocht zijn. DE GEBRUIKER machtigt Rihu One Torremolinos, SL, in het geval dat de betaling van de door de GEBRUIKER verschuldigde bedragen niet aan het einde van het verblijf plaats heeft gevonden, deze bedragen via deze creditcard in rekening te brengen (zowel als het om de kosten van extra service gaat, als om schade berokkend aan het appartement of aan het meubilair, het verlies van de sleutels of alle andere willekeurige kosten) die de GEBRUIKER of de personen die met hem het appartement gedeeld hebben tijdens hun verblijf veroorzaakt hebben.

Bovendien zal er een borg van € 50 per nacht, tot een maximaal bedrag van € 500, vooraf betaald moeten worden, dat bij beëindiging van het contract teruggegeven zal worden en gebruikt zal worden voor de betaling van de eventuele schulden die de GEBRUIKER of de personen met wie hij het appartement gedeeld heeft, gemaakt hebben (zowel als het om de kosten van extra service gaat, als om schade berokkend aan het appartement of aan het meubilair, het verlies van de sleutels of alle andere willekeurige kosten).

 1. Identificatie van de gebruikers van het appartement en logiesovereenkomst. De gebruikers moeten bij aankomst, om het appartement te kunnen gebruiken, het reserveringsdocument dat ze via de website hebben ontvangen overhandigen en een identiteitskaart of paspoort overleggen voor de registratie van de personen die in het appartement overnachten in nakoming van het bepaalde in het tweede artikel van het Decreet 1513/1959 van 18 augustus. Voor ditzelfde doel, zullen de personen ouder dan 16 jaar die tezamen met de gebruiker het appartement zullen delen, zich via de overhandiging van hun identificatiedocumenten moeten legitimeren.

De toegang tot het appartement is verboden voor personen die zich niet op deze wijze gelegitimeerd hebben.

De gebruikers van het appartement zijn verplicht vóór het gebruik van het appartement een logiesovereenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst is het toelatingsdocument waar het bepaalde in het Decreet 94/2010 van 20 april inzake toeristische appartementen van de Deelregering voor Toerisme en Handel (BOJA nu. 1, 2 januari 2014) naar verwijst.

 1. De werking van apparaten. De gebruikers zullen informatie over de werking van de huishoudelijke apparaten en de overige apparaten in het appartement aantreffen.

De gebruikers moeten het appartement en het meubilair op correcte wijze gebruiken, onder het behoud van de staat waarin ze zich bevinden. De gebruikers zullen met betrekking tot Rihu One Torremolinos, SL verantwoordelijk zijn voor de schade of de verliezen die aan het appartement, het meubilair, het beddengoed, de handdoeken of de huishoudelijke artikelen door de gasten die in het appartement verblijven of hun visite veroorzaakt zijn. Het stelen van meubels, beddengoed, handdoeken en huishoudelijke artikelen uit het appartement zal de instelling van desbetreffende civiele en strafrechtelijke vorderingen met zich meebrengen.

 1. Het verlies of de beschadiging van voorwerpen die door de gebruiker in het appartement geplaatst zijn. De uitbater is niet verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van de bagage, de voorwerpen en artikelen die de gebruiker of de personen die het appartement met hem delen in het appartement of in de gemeenschappelijke zones geplaatst hebben.

Rihu One Torremolinos, SL is niet verplicht de vondst van voorwerpen, eigendom van de gebruikers, die ze in het appartement na hun vertrek achtergelaten hebben aan de gebruikers mede te delen. De gevonden voorwerpen zullen gedurende een maximale termijn van 30 dagen vanaf het vertrek uit het appartement door Rihu One Torremolinos, SL bewaard worden. In geen geval zal Rihu One Torremolinos, SL ondergoed, vuile kleren, pantoffels of toiletartikelen bewaren.

De verzending aan de gebruikers van de in het appartement achtergelaten voorwerpen zal alleen op verzoek van de gebruikers geschieden en de kosten hiervan zullen voor zijn rekening zijn.

 1. Gebruik van kinderbedjes. De plaatsing van kinderbedjes in de appartementen is een dienst die apart gereserveerd moet worden. Rihu One Torremolinos, SL zal het kinderbedje in het appartement plaatsen indien deze service overeengekomen is.

De kinderbedjes mogen alleen door kinderen tussen 0 en 24 maanden gebruikt worden. De prijs voor het gebruik van ieder kinderbedje is € 12 per dag.

 1. Huisregels en verboden. Het is de gebruikers van de toeristische appartementen Carihuela Plaza verboden:
  1. Meubels in de appartementen te plaatsen of werken of reparaties, zonder de schriftelijke toestemming van de uitbater, aan de appartementen te verrichten.
  2. Méér gasten in het appartement te laten overnachten dan het maximaal aantal per appartement toegestane gasten.  
  3. Activiteiten uit te voeren of het appartement te gebruiken voor andere doeleinden dan de toeristische waar het voor gehuurd is.
  4. Apparaten te plaatsen die het normale verbruik van water, elektriciteit of brandstof, zonder toestemming van de uitbater, verhogen.
  5. De uitvoering van gevaarlijke activiteiten binnen het appartement of in de gemeenschappelijke zones.
  6. Dat minderjarige kinderen zich zonder begeleiding in de gemeenschappelijke zones bevinden.
  7. Kleding aan de buitenkant van het appartement ophangen, die opgehangen zou moeten worden in de plaatsen die daarvoor aangegeven zijn.
  8. Het hebben van huisdieren van iedere willekeurige aard.
  9. Het roken binnen de appartementen en in de gemeenschappelijke zones, behalve op het terras.
  10. Het maken van geluid, zowel in het appartement als in de gemeenschappelijke delen. Het maken van lawaai of herrie door de gebruikers of de personen die het appartement met hem delen in de gemeenschappelijke zones of in het appartement kunnen de reden zijn voor de ontbinding van de logiesovereenkomst en het vervroegde vertrek uit het appartement.
 1. Ontbinding van de overeenkomst. Het niet nakomen door de gebruiker of de personen die tezamen met hem het appartement delen van de voornoemde huisregels of verboden vastgelegd in de Wet 13/2011 van 23 december, in het bijzonder, de samenlevingsregels, zal aanleiding zijn om de gebruikers het verblijf te weigeren en ze te sommeren het appartement binnen een termijn van 24 uur te verlaten. In overeenkomst het bepaalde in art. 36.4 van de voornoemde Wet 13/2011 van 23 december, zal de uitbater de hulp van de Politieautoriteiten in kunnen roepen om de personen die de normale maatschappelijke samenlevingsregels of de huisregels overtreden (onder huisregels worden de regels die in de voorafgaande paragrafen genoemd worden verstaan) of die proberen toegang tot het appartement te hebben of daarin te verblijven voor andere doeleinden dan het normale gebruik ervan, uit het appartement te zetten.  
 2. De overeenkomst zal eindigen: 1) Door het verstrijken van de overeengekomen termijn. 2) Door het niet nakomen van een verplichting door één van de partijen en, in het bijzonder, in het geval de prijs niet betaald wordt. 3) Indien de gebruiker of de personen die met hem het appartement delen de normale samenlevingsregels of de regels van de vereniging van eigenaren van het gebouw waar het appartement in ligt overtreden. 4) Wegens het roken in het appartement. 5) Wegens het houden van huisdieren in het appartement. 6) Wegens een willekeurig ernstig niet nakomen van verplichtingen en/of het ernstig overtreden van de verboden die in deze algemene voorwaarden bepaald worden. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichting tot de betaling van de verschuldigde prijs.

Indien door een reden die aan de gebruiker toe te schrijven is de overeenkomst vóór de overeengekomen datum tot zijn einde komt, zal de gebruiker het totale bedrag van de overeengekomen prijs aan Rihu One Torremolinos, SL moeten betalen. In het geval dat de beëindiging aan Rihu One Torremolinos, SL toe te schrijven is, zal het de bedragen, die het vooraf van de gebruiker ontvangen heeft en die overeenkomen met de dagen dat de gebruiker niet in het appartement kan verblijven, aan de gebruiker teruggeven.  

De plotseling opgekomen onmogelijkheid het toeristische appartement in gebruik te nemen wegens een reden die aan een derde, die geen onderdeel van de overeenkomst uitmaakt, toe te schrijven is, zal de terugbetaling met zich meebrengen van de bedragen die tot op dat moment door de gebruiker betaald zijn.